Testen

Testen

Onze producten en ingrediënten worden niet getest op dieren. De laatste keer dat een van onze ingrediënten is getest op dieren was in 1992. In deze context kan het nuttig zijn om kort te kijken naar de wetgeving rondom dierproeven. De 7e wijziging van de EG Cosmetica Richtlijn (1976) heeft er voor gezorgd dat het testen van cosmetische eindproducten op dieren sinds 11 september 2004 verboden is. Deze wijziging zorgde, sinds 11 maart 2009, eveneens voor een verbod op het testen van ingrediënten of combinaties van ingrediënten op dieren.

Al onze producten zijn in het laboratorium maandenlang getest op stabiliteit en houdbaarheid. Dit zorgt ervoor dat ze niet zullen scheiden en of afbreken binnen een bepaalde termijn. Dit is de reden waarom onze producten nog tenminste houdbaar zijn 6 maanden na opening.


Vervolgens zijn al onze producten dermatologisch getest in Duitsland door middel van de plakproef op de huid, uitgevoerd in overeenstemming met de richtsnoeren door COLIPA (De Europese Cosmetica Vereniging). Voor elk product zijn bij 50 proefpersonen uit een klein gebied op de rug de eerste lagen van de huid verwijderd en is vervolgens het product daar opgebracht. Na een bepaalde periode zijn de deelnemende proefpersonen gecontroleerd op eventuele ontstekingen en/of bijwerkingen. Geen van de 50 proefpersonen van elk product vertoonde enige reactie of bijwerkingen op het geteste product.

Proefpersonen werden vooraf, zowel mondeling als schriftelijk, duidelijk geïnformeerd over de aard van de testen, het tijdschema, de beperkingen en de mogelijke risico’s. Zij gaven hun toestemming voor deelname aan het onderzoek. Deelnemers konden zich te allen tijde zonder opgaaf van redenen terugtrekken uit het onderzoek. Gedurende de testperiode, moest worden afgezien van het gebruik van andere stoffen op het testgebied.

Binnen het kader van de dermatologische testen, zijn onze producten geclassificeerd als “onschadelijk” met betrekking tot de mogelijkheid op huidirritatie – zelfs op de zeer gevoelige huid.

Uiteraard zijn er veel variaties in de gevoelige huid en allergieën. Wij adviseren u indien u een product aanschaft deze vooraf te testen (binnenzijde van de pols/elleboog, gedurende 24-48 uur op een schone ondergrond) voordat u het product aanbrengt op het te behandelen huidoppervlak. Indien er binnen 24- 48 uur een huidreactie optreedt (bv. roodheid, blaarvorming, jeuk, kleurverschil), bent u mogelijk allergisch c.q. overgevoelig voor 1 of meerdere ingrediënten van het desbetreffende product.